Controller-palvelu yrityksen taloushallinnan avuksi

Julkaistu: 21 March 2023

Jokaisessa yrityksessä tarvitaan tietoa sen taloudellisesta toiminnasta, jonka avulla voidaan tehdä päätöksiä. Riippuen yrityksen koosta, hoitaa sen talouteen liittyviä asioita joko yrittäjä itse, talousosasto tai ulkopuolinen talouden ammattilainen, joka voi olla kirjanpitäjä tai controller-palvelu. Erilaisia taloushallinnon palveluita voidaan käyttää joko pysyvänä ratkaisuna tai vaikka väliaikaisesti, yrityksen tarpeiden mukaan. Mukavaa, kun löysit blogimme pariin. Kirjoitamme täällä taloushallinnosta ja tällä kertaa aiheena on controller ja mitä kaikkea rooliin kuuluu ja miksi controller-palvelu räätälöitynä voi olla hyvä ratkaisu yritykselle.

Mitä kaikkea kuuluu controllerin työnkuvaan

Controller voi työskennellä yrityksessä tai controller-palvelu voidaan ostaa yrityksen ulkopuolelta ja se voi olla myös sähköinen palvelu. Controllerin tehtävä on olla yrityksen taloudellinen neuvonantaja, joka analysoi sen tulevaisuutta, seuraa taloutta, tuottaa erilaisia raportteja yrityksen johdon tarpeisiin, analysoi taloutta ja neuvoo tuottamansa ja analysoimansa tiedon perusteella. Conrollerin täytyy siis tuntea hyvin yritys ja sen toimiala, että se pystyy suorittamaan tehtävänsä niin, että se tuottaa arvoa yritykselle.

Controllerin rooli on muuttunut paljon ajan kuluessa

Controlling oli alun perin osa yrityksen sisäsitä laskentatoimea ja siihen kuului pääasiassa kirjanpidollisia tehtäviä, mutta tehtävänkuva on muuttunut suuresti ajan kuluessa ja nykyisin se on paljon laajempi ja controllerin tehtävät liittyvät myös yrityksen johdon tukemiseen hyödyllistä tietoa tuottamalla ja sitä analysoimalla. Controllerin rooli yrityksessä riippuu myös paljon yrityksestä ja sen tarpeista ja yrityksessä voi myös työskennellä useita controllereita erilaisille tarpeille. Controlleria voidaan myös kutsua talouspäälliköksi tai laskentapäälliköksi ja vaikka tehtävänkuva voi vaihdella yrityksestä riippuen, kuuluu siihen ainakin neuvonantajana toimiminen, taloudellisen tiedon ja raporttien oikeellisuuden varmistaminen sekä sisäinen kontrollointi.

Miksi controller-palvelu voi olla hyödyllinen yritykselle

Jokaiselle yritykselle on tärkeää säilyttää kilpailuasemansa markkinoilla, olipa kyseessä pieni, suuri tai keskikokoinen yritys. Yritykselle on tärkeää olla joustava ja omaksua tarvittaessa uusia toimintatapoja nopeasti. Pk-yrityksille ei ole välttämättä järkevää palkata omaa controlleria, vaan yleensä on kannattavampaa käyttää ulkoistettua palvelua. Pienemmissä yrityksissä ei välttämättä ole riittävästi resursseja taloushallinnon riittävään hoitamiseen, joka voisi puolestaan lisätä toiminnan kannattavuutta ja parantaa yrityksen taloudellista asemaa. WAN Consulting oy tarjoa controller-palvelut kaikenkokoisille yrityksille.

jaa  

Hyvä kirjanpito on yrityksen tavaramerkki

Kun yritys kirjaa kaikki tulonsa, menonsa, varansa ja velkansa, on tämä kirjanpitoa. Sen merkitys on isoin yritykselle itselleen, mutta kirjanpito antaa tietoa yrityksen tilasta myös ulkopuolisille. Tässä blogissa käsitellään kirjanpitoa monelta kantilta. Tervetuloa lukemaan ja perehtymään tärkeään aiheeseen. Sellaiset termit kuin tuloslaskelma ja tase kertovat miten tuottoisaa yrityksen toiminta on ollut ja mitä kaikkea yritys omistaa. Niiden perustella voidaan ennustaa yrityksen tulevaisuutta, kuten esimerkiksi, millainen maksuvalmius sillä on ja miten väljäksi budjetti uskalletaan tältä pohjalta laatia. Kirjanpitoa voi hoitaa yrityksen sisältä käsin, mikä onnistuu sitä helpommin mitä pienempi yritys on kyseessä. Kirjanpito annetaan kuitenkin usein erillisen kirjanpitofirman tehtäväksi, jos kyseessä on keskisuuri tai iso voittoa tavoitteleva liikeyritys. Antoisia lukuhetkiä blogin parissa. Rakentava kommentointi on myös tervetullutta.